U ?upanijskoj komori Rijeka 13. velja?e 2018. godine odr?ana je izborna sjednica Sekcije obiteljskog smještaja.

Na sjednici je, uz imenovanje poslovnog tajnika, usvojen i Poslovnik o radu ?ije se ?lanice, trgova?ka društva – ?lanice HGK i obrti, koji pru?aju ugostiteljsko-turisti?ke usluge u pojedinim oblicima turizma te druge fizi?ke i pravne osobe s podru?ja Primorsko-goranske ?upanije udru?uju radi promicanja i zaštite zajedni?kih interesa obiteljskog smještaja odnosno pru?anja usluga smještaja u doma?instvu.

Na sjednici je izabrano novo rukovodstvo:

Predsjednik:

  • Zdenko Cerovi?- Obiteljski smještaj Cerovi?, Malinska

 Zamjenici predsjednika:

  • Ankica Safti?- Villa Ana, Bribir
  • Gregor Dumani? - Apartmani i sobe Dumani?, ?avle

?lanice se udru?uju u cilju promicanja i zaštite zajedni?kih interesa te razvoja turizma Primorsko-goranske ?upanije. U ostvarivanju tog cilja, Sekcija sura?uje s mati?nom Zajednicom na nivou HGK te putem mati?nog Udru?enja s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stru?nim skupovima te raspravlja o pitanjima va?nim za poslovanje ?lanica.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站