Objavljeno: 12. 06. 2019. , A?urirano: 12. 06. 2019.

Mobilni tim HGK – ?K Rijeka "Komora pred vašim vratima" posjetio je 22. svibnja tvrtku Nekretnine Aurea d.o.o. Krk. ?lanovi tima bili su direktorica HGK – ?K Rijeka Vita Dujmovi?, viša stru?na suradnica Odsjeka za pomorsko gospodarstvo, promet i trgovinu HGK – ?K Rijeka Sara Štrlji?, voditeljica Podru?nog ureda HBOR-a Vesna Bartolovi? Stan?i?, rukovoditeljica Odsjeka za rad s poslodavcima HZZ-a Ana Parlov Kai? i ovlaštena savjetnica Raiffeisen mirovinskih fondova Dolores Travalja, a primila ih je Divna Rosandi?, direktorica agencije za trgovinu nekretninama Nekretnine Aurea d.o.o. Krk.

Nekretnine Aurea jest agencija za posredovanje u prometu nekretninama osnovana 1997. godine, a bavi se uslugama posredovanja prodaje i kupnje nekretnina na otoku Krku. Agencija tako?er pru?a usluge stru?nog i pravnog savjetovanja te pomo? pri procesu ishodovanja gra?evinskih dozvola u suradnji s projektantskim i geodetskim uredima. U ponudi agencije nalaze se obiteljske ku?e, stanovi, apartmani, zemljišta i luksuzne nekretnine. Agencija isti?e da su zadovoljni kupci i prodavatelji dokaz njihova uspješnog dugogodišnjeg i poštenog rada te da su iskustvo i kreativnost najve?e prednosti agencije.

Dujmovi? je predstavila aktivnosti i usluge HGK: zastupanje interesa ?lanica, djelovanje mobilnih timova, rad strukovnih skupina, pru?anje potpore u internacionalizaciji poslovanja pronalaskom novih tr?išta i partnera, sudjelovanje na sajmovima, informiranje o izvorima financiranja i zakonodavnu potporu. Dujmovi? je ?estitala tvrtki na 25. obljetnici poslovanja koju tvrtka ove godine slavi. Štrlji? je izvijestila o usluzi poreznog savjetovanja za ?lanice HGK, edukacijama, besplatnim kodovima koje HGK dodjeljuje ?lanicama za preuzimanje pro?iš?enih tekstova zakona na portalu zakon.hr, upisu na platformu Digitalna komora te ostalim uslugama koje HGK nudi.

Bartolovi? Stan?i? izvijestila je o financijskim instrumentima koje HBOR nudi, naglasivši kako je HBOR primarno razvojna banka, kojoj je osnovna misija rast i razvoj poduzetništva. Parlov Kai? govorila je o razli?itim mjerama zapošljavanja koje HZZ nudi za poslodavce te o potporama za zapošljavanje. Travalja je predstavila Raiffeisen dobrovoljne mirovinske fondove, programe i mogu?nosti stimulacije zaposlenika putem kombinacije uplata u III. stup i ?ivotnog osiguranja. Dogovoren je nastavak aktivnosti sudionika sastanka.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站