Objavljeno: 19. 04. 2019. , A?urirano: 19. 04. 2019.

U utorak, 16. travnja, mobilni tim HGK – ?K Rijeka Komora pred vašim vratima, posjetio je tvrtku Arkada – trgovine d.o.o. Viškovo. ?lanovi tima bili su direktorica HGK – ?K Rijeka Vita Dujmovi?, viši stru?ni suradnik Odsjeka za pomorsko gospodarstvo, promet i trgovinu HGK – ?K Rijeka Nela Vukadin, voditeljica Podru?nog ureda HBOR-a Vesna Bartolovi? Stan?i? i ovlaštena savjetnica Raiffeisen mirovinskog fonda, Dolores Travalja, a primio ih je Vladenko Denona, direktor Arkada – trgovine. Denona je predsjednik Strukovne skupine trgovine gra?evinskim materijalom HGK – ?K Rijeka od osnivanja 2016. godine.

Arkada – trgovine bave se prodajom gra?evinskog materijala, krovne opreme, vodoinstalacija, alata, boja i lakova, a posjeduju i široki asortiman ostalih proizvoda koji se koriste u gra?evinarstvu. Ve? dulji niz godina tvrtka se tako?er bavi stanogradnjom, gradnjom ku?a, obnovom postoje?ih ku?a i ostalim gra?evinskim zahvatima a sura?uje s velikim brojem poslovnih partnera, od velikih tvrtki do obrtnika gra?evinara.

Dujmovi? je predstavila aktivnosti i usluge HGK; zastupanje interesa ?lanica, djelovanje mobilnih timova, rad strukovnih skupina, pru?anje potpore u internacionalizaciji poslovanja pronalaskom novih tr?išta i partnera, sudjelovanje na sajmovima, te informiranje o izvorima financiranja i zakonodavnu podršku. Dujmovi? je ?estitala tvrtki na 25. obljetnici poslovanja koju tvrtka ove godine slavi. Vukadin je izvijestila o usluzi poreznog savjetovanja za ?lanice HGK, edukacijama, besplatnim kodovima koje HGK dodjeljuje ?lanicama za preuzimanje pro?iš?enih tekstova zakona na portalu zakon.hr, upisu u platformu Digitalna komora te ostalim uslugama koje HGK nudi.

Bartolovi? Stan?i? izvijestila je o financijskim instrumentima koje HBOR nudi, naglasivši kako je HBOR primarno razvojna banka, kojoj je osnovna misija rast i razvoj poduzetništva. Travalja je predstavila Raiffeisen dobrovoljne mirovinske fondove odnosno programe i mogu?nosti stimulacije zaposlenika kroz kombinaciju uplata u III stup i ?ivotnog osiguranja.

Dogovorene su daljnje aktivnosti sudionika mobilnog tima i tvrtke u nadolaze?em razdoblju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站