Javne ovlasti


?K Rijeka provodi sljede?e, zakonom i aktima HGK, dodijeljene ovlasti:

 

Izdavanje ATA karneta, ?K Rijeka izdaje ATA karnete koji se koriste za pojednostavljenje privremenog uvoza i izvoza roba, kontakt-osobe:

Izdavanje potvrda koje prate robu pri izvozu i uvozu, kontakt-osobe:

Raspodjela dozvola za obavljanje me?unarodnog cestovnog teretnog prometa, ?K Rijeka izdaje dopusnice za me?unarodni cestovni teretni promet, kontakt-osobe: 

Uskla?ivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, kontakt-osobe:

Unos podataka u O?evidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, kontakt-osobe:

Izdavanje ovjerenih izvadaka iz Registra posrednika u prometu nekretnina i Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina koje vodi HGK, kontakt-osoba:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站