Objavljeno: 19. 06. 2018. , A?urirano: 20. 06. 2018.

Projekt REI II  (Raising employment in Istria), financira se iz Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. Rije? o projektu koji je odobren u sklopu poziva "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III" u okviru Komponente 2.

Vode?i partner u projektu je Istarska ?upanija, a ostali partneri su: HOK - Obrtni?ka komora Istarske ?upanije, HZZ Podru?ni ured Pula, HGK - ?upanijska komora Pula, Sveu?ilište Jurja Dobrile, Politehnika Pula, Studentski centar Pula i Istarska razvojna agencija IDA d. o. o. Vrijednost projekta je 1.943.942,76 kuna, a vrijeme provedbe 30 mjeseci (14.05.2018.-14.11.2020.)

Osnovni je cilj projekta razvoj tr?išta rada i ja?anje ljudskih potencijala u Istarskoj ?upaniji, dok su najva?niji elementi projekta:

  1. Provedba mjera akcijskog plana ?upanijske strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske ?upanije 2016.-2020.
  2. Odr?ivo funkcioniranje Vije?a tr?išta rada Istarske ?upanije
  3. Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske ?upanije 2021. – 2027.
  4. Poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站