Vrijeme odr?avanja: 08.05.2020.

Objavljeno: 04. 05. 2020. , A?urirano: 08. 05. 2020.

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ubla?avanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

HGK – ?K Pula u suradnji s HBOR-om organiza webinar Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turisti?kom sektoru, koji ?e se odr?ati u petak, 8. svibnja, u 10 sati.

Rije? je o predstavljanju mjere Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za odre?ene djelatnosti u turizmu.

Pritom su obrtna sredstva u turisti?kom sektoru namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima registriranim u djelatnostima:

  • pru?anje smještaja te priprema i uslu?ivanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29)
  • putni?ke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12)
  • iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Predava?ica na webinaru je Cinzia Zubin, voditeljica podru?nog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Istru.

Webinari su besplatni, a odr?at ?e se putem aplikacije Microsoft Teams. Prijavljeni za webinar dobit ?e poveznicu za sudjelovanje dan prije odr?avanja edukacije.

Interes za sudjelovanje na webinaru potvr?uje se ispunjavanjem online prijave (u donjem dijelu ekrana).

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站