U rujnu 2019. u ?K Pula odr?ana je sjednica Strukovne grupe ra?unovodstvenih i knjigovodstvenih djelatnosti ?K Pula na kojoj je zbog isteka mandata proveden izbor vodstva Strukovne grupe.

Predstavnici istarskih tvrtki koje obavljaju ra?unovodstvenu i knjigovodstvenu djelatnost jednoglasno su odlu?ili da iznova, i u novom mandatu, predsjednica Strukovne grupe bude Elen Bambi? iz tvrtke Conis d.o.o., a zamjenica predsjednice Tanja Piutti iz pulske tvrtke Fakta d.o.o.

„Institucije na lokalnoj i nacionalnoj razini prepoznaju aktivnosti koje ra?unovodstvena struka provodi udru?eno pa se razvija partnerski odnos, ali još je potrebno raditi na percepciji javnosti o va?nosti poslova koje ra?unovo?e obavljaju, istaknula je predsjednica Strukovne grupe Elen Bambi?, pozvavši pritom tvrtke da se aktivno uklju?e u rad Strukovne grupe, sudjeluju na sjednicama i predla?u budu?e aktivnosti.

Govore?i o va?nosti umre?avanja i povezivanja zamjenica predsjednice Strukovne grupe, Tanja Piutti istaknula je kako je potrebno stvoriti sinergiju za rad, te povezati struku i strukovna udru?enja u zemlji i inozemstvu.

Na nacionalnoj razini djeluje Udru?enje ra?unovo?a HGK koje okuplja tvrtke iz ove djelatnosti iz cijele Hrvatske, a Bambi? i Piutti sudjeluju u radu Vije?a Udru?enja od osnivanja. Piutti je stoga detaljno informirala o njihovim aktivnostima, posebice onim koje se ti?u davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja na promjene i primjenu poreznih, ali i drugih propisa.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站