Strukovna grupa okuplja trgova?ka društva iz Istarske ?upanije, koja obavljaju djelatnost putni?kih agencija i organizatora putovanja (turoperatori). Osnovni razlog udru?ivanja jest zaštita zajedni?kih interesa i unapre?enje suradnje te rad na zajedni?kim projektima uz potporu HGK kao mati?ne institucije.

Na osniva?koj sjednici odr?anoj 29. travnja 2015. tvrtke–?lanice Strukovne grupe iskazale su interes za uklju?ivanje što ve?eg broja putni?kih agencija u rad Strukovne grupe, radi razvijanja suradnje i osna?ivanja komunikacije prema institucijama i nadle?nim tijelima. Stoga je upu?en poziv putni?kim agencijama i touroperatorima, sa sjedištem u Istarskoj ?upaniji, na uklju?ivanje u rad Strukovne grupe.

Prve aktivnosti Strukovne grupe usmjerene su prema pravnoj regulativi koja utje?e na poslovanje putni?kih agencija te prema regionalnim institucijama za potporu turizmu.

Osnivanjem Strukovne grupe putni?kih agencija pri ?K Pula tako?er je stvoren  formalni uvjet sudjelovanja predsjednika Strukovne grupe u radu nacionalnog Udru?enja putni?kih agencija pri HGK.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站