Strukovna grupa prera?iva?a plastike osnovana je u o?ujku 2016. godine. Ciljevi rada Strukovne grupe su promocija i zaštita interesa tvrtki ?lanica vezano za stvaranje boljih uvjeta poslovanja, izgradnju uvjeta za bolju povezanost i poslovnu suradnju te zajedni?ko istupanje ?lanica prema javnosti i prema institucijama.

 Na sjednici Strukovne grupe odr?anoj 1. srpnja 2016. zbog isteka mandata dosadašnjeg predsjednika, predlo?en je Krešimir Ili?i? iz Drvoplasta koji ?e biti voditelj du?nosti do sljede?e sjednice Strukovne grupe.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站