Strukovna grupa posrednika u prometu nekretnina okuplja ?lanice iz Istarske ?upanije, a sve su upisane u Registar posrednika pri HGK.

?lanovi Strukovne grupe na svoje sjednice pozivaju stru?njake iz pojedinih podru?ja usko vezanih za djelatnost i nadle?ne osobe iz dr?avnih institucija. Isto tako, nastoji se povezati ?lanice i mjerodavne institucije radi upoznavanja s problematikom poslovanja, identificiranja postoje?ih problema te pronalaska rješenja.

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina i Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Strukovna grupa i ?upanijska komora Pula izdali su 2013. godine brošuru Istra Real Estate.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站