Strukovna grupa odr?avanje i popravak plovila osnovana je 2006. godine na inicijativu predstavnika gospodarstva koji se bave djelatnoš?u odr?avanja i popravaka plovila. Cilj rada Strukovne grupe je borba protiv nelojalne konkurencije, pove?anje kvalitete usluga, ure?enje odnosa prema marinama, ujedna?avanje postupanja carinske uprave te zajedni?ko djelovanje prema institucijama.

Strukovna grupa je tijekom svog višegodišnjeg rada odr?ala niz sjednica na kojima se predstavnike institucija upoznalo sa problematikom servisera, tra?ilo se pojašnjenje zakonske regulative, odr?an je niz stru?nih prezentacija, a organizirana je nacionalna Konferencija servisera na kojoj je odlu?eno da ?e se izraditi nacionalni registar servisera te je kao rezultat toga 27. listopada 2012. osnovana nacionalna Grupacija servisera plovila pri HGK.

Katalog Grupacije servisera plovila

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站