Strukovna grupa nakladnika osnovana je 2008. godine. Za predsjednika Strukovne grupe na osniva?koj sjednici izabran je Elmo Cvek (Histria Croatica C.A.S.H. d.o.o., Pula), a za zamjenika predsjednika Drago Orli? (Errata Corrige d.o.o., Pore?).

Dosadašnje aktivnosti Strukovne grupe bile su usmjerene na nastupe na sajmovima kao što su: me?unarodni sajam knjige u Frankfurtu, me?unarodni sajmu knjige u Beogradu, me?unarodni sajam knjiga i u?ila Interliber te salon knjiga u Novom Sadu. Uz prikaz izdanja, na sajamskim nastupima organizirane su i prezentacije i programi.

Sastanak Strukovne grupe odr?an je u rujnu 2015. prema sljede?em dnevnom redu:

1. Nastup istarskih nakladnika na 21. Sa(n)jmu knjige u Istri (3.-13. prosinca 2015.)
2. Razno

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站