U  HGK – ?upanijskoj komori Pula u petak, 5. travnja, izabrano je novo vodstvo Strukovne grupe pru?atelja usluga smještaja na plovilima (charter). Siniša Radoji?i? iz tvrtke First class sailing d.o.o. izabran je za predsjednika, dok je zamjenik predsjednika Damir Peteh iz tvrtke Marine media d.o.o. – Way point.

Pru?atelji usluga chartera isti?u da je rije? o specifi?noj djelatnosti. Uz sezonsko zapošljavanje, tvrtke imaju iznimno veliku potrebu za zapošljavanjem osoba na poslovima ?iš?enja plovila i to jedan dan u tjednu u trajanju od nekoliko sati. Stoga se na razini nacionalnog Udru?enja pru?atelja usluga smještaja na plovilima – charter HGK  radi na pronala?enju zakonskih mogu?nosti obavljanja povremenih i privremenih poslova u djelatnosti. Takvo zapošljavanje ne bi bilo zamjena za stalno i sezonsko, ve? bi pridonijelo pove?anju kvalitete pru?anja usluga.

Valja istaknuti da ?e u radu nacionalnog Vije?a Udru?enja kao predstavnici tvrtki s podru?ja Istarske ?upanije sudjelovati Radoji?i? i Peteh te dosadašnji predsjednik Strukovne grupe Vito Legovi?.

Na sjednici je usvojena inicijativa da se u Istarskoj ?upaniji organizira regata charter plovila radi promocije djelatnosti, privla?enja novih gostiju i unaprje?enja turisti?ke ponude.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站