Strukovna grupa industrije nemetala i gra?evinskog materijala osnovana je 2006. godine s ciljem zajedni?kog istupanja u javnosti i prema institucijama te promicanje i zaštita interesa tvrtki ?lanica vezano uz stvaranje boljih uvjeta poslovanja te uklanjanje administrativnih prepreka.

?lanice Strukovne grupe pokrenule su inicijativu o izradi Studije utjecaja miniranja u eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina na okoliš. Studiju je izradilo Sveu?ilište u Zagrebu. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站