Strukovna grupa cestovnog prometa osnovana je 2004. godine na inicijativu predstavnika gospodarstva koji se bave djelatnoš?u cestovnog prometa u lokalnom, ?upanijskom, me?u?upanijskom i me?unarodnom prometu. Cilj osnivanja bila je borba protiv nelojalne konkurencije, pove?anje kvalitete usluga, ujedna?avanje postupanja carinske uprave te zajedni?ko djelovanje prema institucijama.

Strukovna grupa je tijekom svog višegodišnjeg rada odr?ala niz sastanaka na kojima su predstavnici Strukovne grupe upoznali predstavnike institucija sa problematikom prijevoznika. Aktivnosti Strukovne grupe usmjerene su i na izmjene zakonske regulative koja ograni?ava poslovanje, odr?avanje stru?nih edukacija i prezentacija.

U srijedu, 6. srpnja, u ?upanijskoj komori Pula Strukovna je grupa cestovnog prometa odr?ala svoj sastanak, s ciljem da se istaknu problemi u teretnom, putni?kom i autotaksi prijevozu. Gost sastanka bio je Euro Juri?i?, predsjednik Strukovne grupe putni?kih agencija ?K Pula. Na dnevnom redu sastanka našli su se problemi koji optere?uju gospodarstvenike, a koje su sudionici sastanka odlu?ili rješavati koordinirano s poslovnim subjektima drugih djelatnosti, u svrhu br?eg postizanja zadanog cilja. Jedan od takvih istaknutih zajedni?kih problema jest RTV pretplata.

Tako?er, na sastanku je usvojen Poslovnik o radu te je izabrano predsjedništvo. Za predsjednika je jednoglasno izabran Darko Banko (Banko transport d. o. o.), a njegovi zamjenici su: Toni Uravi? (Pronat d. o. o.) – za autotaksi prijevoz, Darko Radeti? (Pulapromet d. o. o.) – za putni?ki prijevoz, Denis Peloza (Auto SL 91 d. o. o.) – za vu?ne slu?be te Armando Jaka?i? (Klaster istarskog transporta d. o. o. ) – za teretni promet.

Poslovnik Strukovne grupe cestovnog prometa

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站