Na inicijativu tvrtki ?lanica, 2017. godine u HGK - ?K Pula osnovana je Strukovna grupa autoškola koja ?e okupljati trgova?ka društva djelatnosti voza?kih škola, sa sjedištem u Istarskoj ?upaniji. Za predsjednika je izabran Denis Peloza (Auto SL 91 d. o. o. Pula), a njegovi zamjenici su Dragan Markon (Madcar d. o. o. Umag) i Albert Zajc (Autoškola Miloti? d. o. o. Pazin).

"Nakon dugog niza godina, uspješno smo formirali Strukovnu grupu, usporedno sa strukovnim udru?enjima u Dalmaciji i Slavoniji. Time stje?emo uvjet za pregovore s nadle?nim tijelima, ministarstvima i HAK-om te uspostavljamo transparentnu komunikaciju s Vladom, rade?i na uskla?ivanju novih prijedloga i akata s direktivama EU, koji se ti?u naših usluga", istaknuo je Denis Peloza.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站