Strukovna grupa arhitekata osnovana je 10. studenoga 2015. godine.

Predsjednica Strukovne grupe arhitekata je Nada Orbani? – Sapund?i?, direktorica tvrtke Instrukt projekt Rovinj d.o.o. - IPR d.o.o. Zamjenice predsjednice su:  Maja Risti? (Diagram d.o.o.) i  Danijela Per?i? Ti?i? (Triptih d.o.o.).

 

Najva?niji razlozi za osnivanje Strukovne grupe su:

 • ?lanice Strukovne grupe unutar svoga specifi?nog podru?ja djelatnosti najbolje poznaju stanje u djelatnosti
 • ?lanice mogu najbolje i konkretno definirati prepreke i izazove kojima svakodnevno svjedo?e na putu ostvarivanja poslovnih ciljeva
 • razmjena mišljenja i stavova ?lanica o pojedinim, za njih zna?ajnim pitanjima
 • dostava zajedni?kih mišljenja ?lanica o zakonskim prijedlozima ili inicijativama

Planirane aktivnosti Strukovne grupe:

 • Proaktivno sudjelovanje ?lanica u radu Grupacije i u radu radnih skupina pri dr?avnim i strukovnim tijelima
 • Osmišljavanje mjera koje ?e olakšati, pomo?i i poduprijeti poslovanje struke i ?lanica
 • Stru?no usavršavanje, savjetovanje i networking ?lanica
 • Promoviranje ?lanica u tiskanim i elektroni?kim doma?im i me?unarodnim medijima
 • Internacionalizacija ?lanica putem posjeta stranim poslovnim partnerima
 • Promoviranje na me?unarodnim konferencijama, sajmovima i izlo?bama
 • Poboljšanje me?usobne komunikacije i mirno rješavanje me?usobnih sporova
 • Korištenje usluga Hrvatske gospodarske komore

 

Strukovna grupa provodi pilot projekt  „Zapošljavanje mladih arhitekata i arhitektonskih tehni?ara (AIT baza)"

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站