U HGK – ?upanijskoj komori Pula u svibnju 2019. osnovana je Sekcija Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu ?K Pula koja ?e okupljati trgova?ka društva iz Istarske ?upanije ?ije su djelatnosti povezane s problematikom zaštite okoliša.

Za predsjednicu novoosnovane Sekcije Zajednice izabrana je Koviljka Aški? iz tvrtke EKO.-ADRIA d.o.o. iz Pule, a zamjenica predsjednice jest Vesna Ivaniševi? iz tvrtke Maistra d.d. iz Rovinja. Poslovna tajnica Sekcije Zajednice stru?na je suradnica u ?K Pula Morena Ma?ina.

Aktivnosti Sekcije Zajednice bit ?e posebno usmjerene na uskla?ivanje zajedni?kih interesa i obveza gospodarstva s društvenim interesima na podru?ju zaštite okoliša promicanjem dobre prakse i ja?anjem vidljivosti gospodarskih subjekata u postupku donošenja razvojnih i strateških dokumenata te kreiranju zakonodavnog okvira. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站