Vrijeme odr?avanja: 21.05.2020.

Zajedništvo i me?usobna suradnja klju? su poslovnog uspjeha

Objavljeno: 25. 05. 2020. , A?urirano: 25. 05. 2020.

Istarske ?lanice Udruge poslovnih ?ena Krug odr?ale su 21. svibnja virtualni sastanak na kojem su raspravljale o problemima s kojima se susre?u u svakodnevnom poslovanju koje trpi velike posljedice uzrokovane koronavirusom te su razmijenile informacije.

U raspravi su sudjelovale sve ?lanice koje su predstavile i izazove s kojima se susre?u. Predsjednica uprave pulskog Tehnomonta i predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja osvrnula se na potporne mjere na dr?avnoj i lokalnoj razini, poslovna o?ekivanja za ovu godinu te poslovanje u Grupi Tehnomont. Predstavnice ra?unovodstvene struke, koje djeluju i putem svojih strukovnih udru?enja, informirale su o poja?anom poslovanju i aktivnostima u ovom sektoru u vezi s primjenom i ostvarivanjem prava na potpore na lokalnoj i regionalnoj razini. Predsjednica HGK – ?upanijske komore Pula Jasna Jaklin Majeti? informirala je ?lanice Kruga o stanju u istarskom gospodarstvu po sektorima.

„Niz smo godina dosad u ovome mjesecu obilje?avali Svjetski dan poduzetnica posje?ivanjem tvrtki u kojima su ?ene u ve?ini kao radna snaga i kupovanjem njihovih proizvoda. Tako?er, kandidirale smo svoje poduzetnice i menad?erice za visoko priznanje Najbolje poduzetnice i Najbolje menad?erice Hrvatske“, rekla je predsjednica istarskog ogranka Kruga Gordana Restovi?. Zahvaljuju?i tome imali smo priliku podijeliti uspjeh izabranih najboljih poslovnih ?ena me?u kojima su bile: Gordana Deranja, Milena Perkovi?, Danijela Kasumovi? Maru?in, Milena Mi?i?, Vesna Grubeši?, Vesna Plavši? i Zrinka Bokuli?, zaklju?ila je Restovi?.

Na sastanku je istaknuto zadovoljstvo djelovanjem, podrškom i razumijevanjem istarskog Sto?era civilne zaštite u prevladavanju i olakšavanju poteško?a s kojima su suo?eni gospodarstvenici te je zaklju?eno kako su zajedništvo i me?usobna suradnja klju? poslovnog uspjeha.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站