Vrijeme odr?avanja: 15.05.2020.

Videosastanak o Katalogu hrvatskih proizvoda i aktualnoj situaciji u gospodarstvu

Objavljeno: 14. 05. 2020. , A?urirano: 15. 05. 2020.

HGK - ?upanijska komora Pula organizira u petak, 15. svibnja videosastanak o Katalogu hrvatskih proizvoda i akutalnoj situaciji u gospodarstvu. Cilj je sastanka predstaviti Katalog hrvatskih proizvoda kao alat za sna?nije uklju?enje doma?ih tvrtki u javnu nabavu te raspraviti o aktualnim problemima u istarskom gospodarstvu.

Uz predsjednicu ?K Pula Jasnu Jaklin Majeti?, na sastanku ?e sudjelovati predstavnici istarskoga gospodarstva koji su ?lanovi Skupštine HGK ili predsjednici nacionalnih Udru?enja HGK te gradona?elnici istarskih gradova. O?ekuje se da ?e se sastanku pridru?iti zastupnik u Europarlamentu Valter Flego i obnašatelj du?nosti ?upana Fabrizio Radin.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站