Objavljeno: 13. 11. 2019. , A?urirano: 24. 12. 2019.

HGK – ?upanijska komora Pula izradila je Katalog brodogradnje, strojogradnje i metaloprera?iva?ke industrije Istarske ?upanije. Katalog sadr?i kontakt-podatke, opis djelatnosti i proizvoda pojedine tvrtke te reference, grafi?ke i video-priloge.

Katalog je izra?en radi predstavljanja istarskih tvrtki, tj. njihovih uspostavljanja kontakata, me?usobnog upoznavanja i unaprje?enja poslovanja.

U katalogu su objedinjeni podatci za više od stotine tvrtki koje se bave stvaranjem proizvoda od metala, elektri?nih i elektroni?kih ure?aja, specijalnih strojeva i ure?aja, ostalih dijelova za motorna vozila. Tako?er, sadr?i podatke o tvrtkama koje se bave obradom metala, gradnjom brodova i plutaju?ih objekata, popravkom i odr?avanjem brodova i ?amaca kao i tvrtkama koje se bave proizvodnjom te servisom i prodajom strojeva i ure?aja.

Katalog je izra?en na inicijativu Strukovne grupe brodogradnje, strojogradnje i metaloprera?iva?ke industrije ?K Pula te je besplatan za ?lanice HGK.

Katalog je dostupan ovdje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站