?upanijska komora Po?ega uskla?uje vozne redove za obavljanje linijskog prijevoza putnika za ?upanijske linije temeljem Zakona u prijevozu u cestovnom prometu  (NN 41/18) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN br. 114/15). 

OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je 05. rujna 2018. Uputu o odgodi redovnog i izvanrednog postupka uskla?ivanja voznih redova do donošenja novog pravilnika kojim ?e se, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, urediti pitanje dozvola za obavljanje linijskog prijevoza putnika.

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2018. (rar format, dva dokumenta)

Odgoda postupka uskla?ivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2017/2018.

Program za otvaranje dokumenata koji su rar ili zip format mo?ete skinuti na slijede?em linku: http://www.7-zip.org/download.html

 

USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA 2016./2017.

 

USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA 2015./2016.

U ?upanijskoj komori Po?ega, 14. prosinca 2015. javno su otvoreni vozni redovi pristigli na uskla?ivanje. Uz predstavnike stru?ne slu?be ?K Po?ega  i javnog bilje?nika doga?anju su prisustvovali i ?lanovi Radnog odbora koji su parafirali vozne redove i prijevoznici koji su predali vozne redove na uskla?ivanje. Na uskla?ivanje je predano 364 nova vozna reda, s 365 polazaka, od ukupno tri prijevoznika. Od svih ?e se pristiglih voznih redova oblikovati „“Knjiga voznih redova“ koja ?e biti objavljena na internetskoj stranici ?upanijske komore Po?ega, najkasnije do 31. prosinca.

Poziv za podnošenje zahtjeva za uskla?ivanje voznih redova za ?upanijske linije za 2016.godinu

- Zapisnik sa javnog otvaranja predlo?enih voznih redova

- Knjiga ?upanijskih voznih redova 2015-2016

- Specifikacija ?upanijskih voznih redova 2015. - 2016.

- Izvješ?e o provedenom postupku uskla?ivanja voznih redova ?K Po?ega

- Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za uskla?ivanje voznih redova

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站