Uskla?ivanje voznih redova 2016/2017


USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA HGK – NAJ?EŠ?A PITANJA I ODGOVORI

Izvješ?e o provedenom postupku uskla?ivanja voznih redova za nove i izmijenjene ?upanijske linije, o?ujak 2017. god.

Izvješ?e o provedenom postupku uskla?ivanja voznih redova za nove i izmijenjene ?upanijske linije

Uskla?ivanje voznih redova

Specifikacija voznih redova za ?upanijske linije u 2016./2017. godini

Obrazac za prigovore

Knjiga voznih redova za ?upanijske linije u 2016./2017. godini

Zapisnik s javnog otvaranja voznih redova ?K Po?ega 2016./2017.

Zapisnik s javnog otvaranja voznih redova ?K Po?ega

Poziv na javno otvaranje predlo?enih voznih redova za ?upanijske linije u 2016./2017.

U petak, 09. prosinca 2016. u 12 sati, odr?ati ?e se javno otvaranje predlo?enih voznih redova za ?upanijske linije Po?eško-slavonske ?upanije u HGK ?upanijskoj komori Po?ega.

Poziv na javno otvaranje predlo?enih voznih redova za ?upanijske linije u 2016./2017.

USKLA?IVANJE VOZNIH REDOVA 2016./2017.

Poziv za podnošenje zahtjeva za uskla?ivanje voznih redova za ?upanijske linije za 2016./2017. godinu. Vozne redove prijevoznik na uskla?ivanje podnosi od 1. do 30. studenoga teku?e godine. Uskla?ivanje voznih redova za nove i izmijenjene ?upanijske linije Po?eško-slavonske ?upanije, na kojima se samo mijenja vrijeme polaska, obavit ?e HGK ?upanijska komora Po?ega.

Poziv za podnošenje zahtjeva za uskla?ivanje voznih redova ?upanijskih linija za 2017.

Specifikacija predanih voznih redova ?upanijske linije

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站