Vrijeme odr?avanja: 21.02.2020.

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 13. 02. 2020.

Društvo psihologa Po?eško slavonske ?upanije u suradnji s HGK – ?upanijskom komorom Po?ega, organizira 21. velja?e, u 18 sati, predavanje Ja i novac: Psihologija novca i potrošnje. Predavanje se odr?ava u sklopu 13. tjedna psihologije u Hrvatskoj, u velikoj dvorani ?K Po?ega, na adresi Vukovarska 6.

Zašto više trošimo i bolje se osje?amo kada kupujemo karticom (a ne gotovinom), zašto gastarbajteri za Bo?i? dolaze ku?i Mercedesom, kako to da nas pla?a od 15.000 kuna mo?e ?initi nesretnima – samo su neke od tema o kojima ?e biti govora na predavanju Zvonimira Gali?a s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, autora knjige Ja i novac: Psihologija novca i potrošnje. Osim navedenih u sklopu predavanja dati ?e se pregled najnovijih spoznaja o psihologiji novca i potrošnje, te psihologije odnosa prema novcu i potrošnji te neracionalnosti koja ?esto uzrokuju stvaranje dugova i dugoro?no smanjenje psihološke dobrobiti.

Predavanje je besplatno.

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站