Vrijeme odr?avanja: 27.01.2020.

Objavljeno: 28. 01. 2020. , A?urirano: 28. 01. 2020.

U sklopu projekta LIPA - lokalne inicijative za poduzetni?ku aktivaciju, 27.sije?nja u HGK - ?upanijskoj komori Po?ega odr?ana je sve?ana dodjela uvjerenja o osposobljavanju. Nakon višemjese?nog obrazovanja što ga je provodilo Pu?ko otvoreno u?ilište Obris, 21 polaznik završio je program obrazovanja Operater na PC ra?unalu. Uvjerenja su im dodijelile Jadranka Krmpoti?, ravnateljica Obrisa, i Martina Keller, voditeljica projekta LIPA. Tako?er, naglašeno je da polaznike o?ekuje još i studijski posjet osje?kim IT tvrtkama kako bi vidjeli primjere dobre prakse.

lozancic.jpg
Ivan Lozan?i?, direktor tvrtke Gauss d.o.o.; Izvor: HGK.


Nakon sve?ane dodjele, Ivan Lozan?i?, direktor tvrtke Gauss d.o.o., odr?ao je predavanje o stanju u IT sektoru, zapošljavanju, mogu?nostima obrazovanja i napredovanja u sektoru te izazovima s kojima se moraju nositi, prvenstveno razvoju tehnologije i rastu?im zahtjevima tr?išta. Podsjetio je sve prisutne na va?nost cjelo?ivotnog obrazovanja, a zahvaljuju?i Internetu, online radionice i te?ajevi te osposobljavanja su dostupnije nego ikad.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站