Djelatnost trgovine po svom udjelu u gospodarstvu Hrvatske spada me?u najva?nije djelatnosti, me?utim, taj se udio pomalo smanjuje. U 2013. godini u BDP-u Hrvatske trgovina sudjeluje s 9,6 posto, dok je njen najve?i udio bio 2003. godine kada je iznosio 11,7 posto. Prema kriteriju udjela u ukupnom broju registriranih pravnih osoba posluje 25,49 posto gospodarskih subjekata ?ija je osnovna djelatnost trgovina.

Podaci Fine o rezultatima poslovanja za 2017. godinu pokazuju da su na podru?ju Osje?ko-baranjske ?upanije godišnje financijske izvještaje predala 5103 poduzetnika obveznika poreza na dobit sa sjedištem u Osje?ko-baranjskoj ?upaniji, od ?ega se 1211 ili 23,7 posto odnosi na društva u trgovini (podaci se odnose samo na trgova?ka društva sa sjedištem na podru?ju Osje?ko-baranjske ?upanije) koji su zapošljavali 5103 djelatnika i ostvarili su 4,86 milijardi kuna ukupnog prihoda.

Osim nacionalnih i stranih trgova?kih lanaca: Konzum d.d., Kaufland Hrvatska k.d., Fliba d.o.o. – Emmezeta, Lidl d.o.o., Metro, Interspar i Plodine, trgova?kih centara: Avenue Mall, Portanova te prodajnih centara tipa uradi sam, kao što su: Pevec d.o.o. i Brodomerkur na podru?ju Osje?ko-baranjske ?upanije, otkako je trgova?ki lanac Biljemerkant otišao u ste?aj, nema zna?ajnijeg trgova?kog lanca sa sjedištem u ?upaniji.

Udio koji ostvaruju tvrtke u djelatnosti trgovine sa sjedištem u Osje?ko-baranjskoj ?upaniji u ukupnom prihodu i broju zaposlenih svih tvrtki u gospodarstvu ?upanije smanjuje se u posljednjih deset godina. Tako se udio u ukupnom prihodu smanjio s 37,7 posto na 19,6 posto, a broj zaposlenih se smanjio s 20,3 posto na 13,0 posto. Premda, valja primijetiti da se udio ukupnih prihoda trgovine u ukupnim prihodima gospodarstva ?upanije ipak nešto pove?ao u posljednje tri godine. Tako je 2014. godine taj udio iznosio 17,7 posto, 2015. godine 18,2 posto, a 2016. godine 18,8 posto.

To smanjenje udjela trgovine u ukupnom gospodarstvu na razini ?upanije velikim se dijelom odnosi na otvaranje velikih trgova?kih centara u 2010. godini (Avenue Mall i Portanova), u ?ijim prostorima ve?ina trgova?kih ku?a nema sjedište u Osje?ko-baranjskoj ?upaniji, pa svoj prihod ostvaren na podru?ju Osje?ko-baranjske ?upanije iskazuju prema sjedištu tvrtke.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站