Vrijeme odr?avanja: 29.06.2016.

Ocjenjivanje kulena

Objavljeno: 20. 06. 2016. , A?urirano: 28. 06. 2019.

Ciljevi projekta:
- Promocija tradicionalne autohtone proizvodnje
- Profiliranje proizvo?a?a autohtonih proizvoda vrhunske kvalitete
- Oznaka izvornosti za slavonski kulen

Hrvatska gospodarska komora ?upanijska komora Osijek u suradnji s Prehrambeno – tehnološkim fakultetom iz Osijeka tradicionalno ve? niz godina organiziraju ocjenjivanje kakvo?e kulena u Osijeku. Medijski pokrovitelj ovog doga?anja je ?asopis AGROGLAS - dvotjednik za poljoprivredu, proizvodnju hrane, selo i ljubitelje ?ivotinja.

19. ocjenjivanja kakvo?e kulena odr?ano je 17. lipnja 2019. godine u ?K Osijek, a ocijenjeno je 47 kulena, koliko ih je pristiglo na ocjenjivanje.

Proglašenje rezultata i dodjela priznanja proizvo?a?ima kulena za rezultate postignute na 19. ocjenjivanju odr?ano je 27. lipnja u ?akovu prigodom 53. ?akova?kih vezova. Šampion 19. ocjenjivanja kulena je Dušan Juri? iz Petrove Slatine. Sa zlatnom medaljom ocijenjeno je pet kulenova. Srebrnih medalja ove godine je bilo dvadest i tri, ?etrnaest kulenara je osvojio bron?anu medalju, a pet je dobilo diplomu. 

Ovdje mo?ete na?i Katalog 19. ocjenjivanja kakvo?e kulena/kulina.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站