Vrijeme odr?avanja: 10.02.2020.

U ?upanijskoj komori Krapina je 10. velja?e odr?an za ?lanice besplatan seminar  o sastavljanju financijskih izvještaja i prijava poreza na dobit za 2019. godinu, o ?emu je prisutne informirao ovlašteni porezni savjetnik doc.dr.sc. Ivan ?evizovi? iz Hrvatske komore poreznih savjetnika. Seminar je organiziran s ciljem pru?anja pomo?i ?lanicama u prevladavanju nedoumica u primjeni poreznih propisa. Prisustvovalo mu je 30-tak predstavnika krapinsko-zagorskih tvrtki koji su izrazili zadovoljstvo dobivenim informacijama i ?elju da se takvi seminari organiziraju više puta godišnje.

U prvom dijelu seminara o sastavljanju financijskih izvještaja bilo je rije?i o novim standardima i zakonskim propisima, mjerenju dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine, mjerenju potra?ivanja i obveza i sl.

KRAPINA_Sastavljanje financijskih izvještaja za 2019-2.jpg
Sudionici seminara o sastavljanju financijskih izvještaja; Izvor: HGK.


Izlaganje o prijavi poreza na dobit je obuhva?alo uve?anje i umanjenje stavki, otpis i vrijednosno uskla?enje potra?ivanja, inozemna kontrolirana društva, ograni?enje priznavanja kamata, transferne cijene i dr.

Sudionici su mogli na kraju seminara sudjelovati u raspravi i postavljati pitanja o navedenim temama.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站