Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 03. 10. 2016.

Ciljevi projekta


Cilj izrade Kataloga je objedinjavanje cjelokupne ponude gra?evinske i popratne industrije Krapinsko-zagorske ?upanije odnosno djelatnosti izgradnje i opremanja objekata.


Katalog "Od temelja do krova", zajedni?ki su izradile Hrvatska gospodarska komora ?upanijska komora Krapina, Krapinsko – zagorska ?upanija i Obrtni?ka komora Krapinsko-zagorske ?upanije. Navedene institucije u izradu kataloga uklju?ile su se sa ciljem kvalitetnog i zajedni?kog objavljivanja i promoviranja te me?usobnog povezivanja i suradnje svih obrtnika i poduzetnika sektora graditeljstva Krapinsko-zagorske ?upanije.

Katalog sadr?i 132 stranice, formata A4, u kojem je prezentirano 34 tvrtke i 82 obrta. Svaka tvrtka i obrt prezentirana je na jednoj stranici na tri jezika: hrvatskom, engleskom i njema?kom. Na njima stoji kratak opis proizvo?a?a i njihove djelatnosti, kontakt podaci te fotografije koje slikovito opisuju njihovu djelatnost. Katalog je tiskan u nakladi od 2.250 komada.

Dio tiskanih Kataloga biti ?e podijeljen prezentiranim tvrtkama, dok ?e najve?i dio biti namijenjen promociji na doma?im i inozemnim sajmovima. Katalog je dostupan i u digitalnom obliku u nastavku teksta. Prema potrebi mogu? je i tisak dodatne naklade.

Katalog Od temelja do krova mo?ete pruzeti putem sljede?eg linka: https://drive.google.com/file/d/0B9zTyRTEbMVqSXdBWHRCUUtyZzA/view?usp=sharing

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站