Krapinsko-zagorska ?upanija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Obuhva?a 7 gradova i 25 op?ina, a Grad Krapina je sjedište Krapinsko-zagorske ?upanije.

Površinom je jedna od manjih ?upanija (1.224,22 km2), ali ima ve?e demografsko zna?enje jer je gusto?om stanovnika od 108 st/km2 jedno od najguš?e naseljenih podru?ja Republike Hrvatske. Prema slu?benim statisti?kim podacima i popisu stanovništva 2011. godine, na podru?ju Krapinsko-zagorske ?upanije ?ivi 132.892 stanovnika. Krapinsko-zagorska ?upanija nalazi se na izuzetno povoljnom geoprometnom polo?aju. Veliko prometno zna?enje ?upaniji daje me?unarodna trasa autoceste koja prolazi du? cijele ?upanije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi.

U 2018. godini, u Krapinsko-zagorskoj ?upaniji, poslovalo je 2.267 tvrtki, koje su zapošljavale ukupno 21.044 djelatnika. Ukupni prihodi poduzetnika Krapinsko-zagorske ?upanije iznosili su 13,01 mlrd. kuna, a ukupni rashodi 12,30 mlrd. kuna. Ukupni prihodi porasli su za 10,6%, a rashodi za 10,9% u odnosu na 2017. godinu. Razlika prihoda i rashoda, odnosno bruto dobit, iznosila je 715 mil.  kuna. Od ukupnog broja poduzetnika Krapinsko-zagorske ?upanije, 75,9% u 2018. godini poslovalo je s dobiti.

U 2018. godini prisutno je poboljšanje ve?ine pokazatelja u odnosu na 2017. Pove?an je broj poduzetnika za 11,5%, a broj zaposlenih za 4,9%.

Prera?iva?ka industrija najva?nija je gospodarska grana Krapinsko-zagorske ?upanije, vrlo zna?ajan pokazatelj gospodarske orijentacije i temelj budu?ega rasta.

Gospodarstvo Krapinsko-zagorske ?upanije prete?ito je izvozno orijentirano te ostvaruje pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene. Va?nost i uspjeh izvoza naglašava i ?injenica kako tvrtke Krapinsko-zagorske ?upanije ostvaruju 32,3% ukupnih prihoda na stranim tr?ištima. U 2018. godini izvoz pravnih osoba Krapinsko-zagorske ?upanije iznosio je 4,2 mlrd. kuna što je pove?anje od 10,3% u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz se pove?ao za 14% u odnosu na 2017. godinu i iznosi 2,4 mlrd. kuna. Ostvaren je pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene u iznosu 1,8 mlrd. kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom Krapinsko-zagorske ?upanije u 2018. godini iznosila je 176%.


Najzna?ajniji izvozni proizvodi su od tvrtki koje su i najzna?ajniji izvoznici. Konkretno, radi se o proizvodima staklene ambala?e, kalupima za staklo, viskoznom i sinteti?kom predivu, kontejnerima i kontejnerskim objektima, muškim odijelima, dijelovima sjedala za automobilsku industriju, kartonskim ambala?ama (kutije), ?eljeznim konstrukcijama, crijepu, kerami?kim proizvodima, ostalim proizvodima od metala itd.


POSLOVNE ZONE KRAPINSKO-ZAGORSKE ?UPANIJE

 

1. POSLOVNA ZONA BUDINŠ?INA GOTALOVEC

2. POSLOVNA ZONA GORNJA STUBICA

3. POSLOVNA ZONA HRAŠ?INA

 4. POSLOVNA ZONA KLANJEC

5. POSLOVNA ZONA KONJŠ?INA – KONJŠ?INA1

6. POSLOVNA ZONA KONJŠ?INA - MALA LASA?A

7. POSLOVNA ZONA KONJŠ?INA - JERTOVEC

8. POSLOVNA ZONA KONJŠ?INA - PEŠ?ENO

9. POSLOVNA ZONA KRAPINA –NOVA- JUG

10. POSLOVNA ZONA KRAPINA- NOVA – ZAPAD

11. POSLOVNA ZONA POZNANOVEC

12. POSLOVNA ZONA PREGRADA

13. POSLOVNA ZONA RAZVOR

14. POSLOVNA ZONA STUBI?KE TOPLICE

15. POSLOVNA ZONA SVETI KRI? ZA?RETJE

16. POSLOVNA ZONA VELIKO TRGOVIŠ?E

17. POSLOVNA ZONA ZABOK

18. POSLOVNA ZONA ZLATAR BISTRICA

 

 

 

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站