Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 03. 10. 2016.

Ciljevi projekta

Projekt je promovirao podizanje svijesti o va?nosti znanja i vještina, osobito onih koje zahtijevaju rastu?i gospodarski sektori. Nadalje, promicao je i intenzivirao raspravu o o?ekivanju i uskla?ivanju tr?išta rada i potrebnih znanja/vještina, što je odre?eno kao prioritet EU. Pokrenut je partnerski dijalog izme?u socijalnih partnera, poslodavaca i obrazovanih institucija koje bi mogle razvijati i unaprje?ivati potrebna znanja/vještine i olakšati procese razvoja karijere i cijelo?ivotnog u?enja. Tako?er, projekt je potaknuo ve?u uklju?enost socijalnih partnera, obrazovnih institucija i slu?bi za zapošljavanje u stvaranju u?inkovitih mjera za poboljšanje uskla?enosti ponude i potra?nje znanja/vještina.

Op?i cilj projekta bio je prikupiti primjere konkretnih mjera podrške za razvoj prognosti?kih sustava u svrhu poboljšanja uskla?enosti ponude i potra?nje znanja/vještina te ja?anje sposobnosti tvrtki za provedbu i poboljšanje procesa razvoja karijere. 

?K Krapina bila je partner na projektu EFFECT – uskla?ivanje vještina za podr?avanje razvoja karijere (Forecasting Needs To Support Career Development), kojeg je financirala Europska unija – program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS. Nositelj projekta ?ija je vrijednost 275.585,99 eura bio je Ekonomski institut Maribor – Centar za razvoj ljudskih potencijala, dok su, uz ?K Krapina, projektni partneri bili Štajerska gospodarska zbornica, Savez samostalnih sindikata Slovenije - regionalna organizacija Podravje i Koroška, BAB iz Austrije te FLORIDA iz Španjolske. Projektne aktivnosti zapo?ele su 01. velja?e 2013. godine te su trajale dvanaest mjeseci.

Cilj projekta je prikupiti primjere konkretnih mjera podrške za razvoj strategija u svrhu poboljšanja uskla?enosti ponude i potra?nje znanja/vještina, te ja?anja sposobnosti tvrtki za provedbu i poboljšanje procesa razvoja karijere.

U sklopu projekta u Hrvatskoj se je odr?ao nacionalni forum na kojem se je, uz pomo? aktivnog sudjelovanja dionika, potaknula rasprava, razmjena informacija, iskustava i primjera dobre prakse koji se odnose na tr?ište rada. Nakon što su se nacionalni forumi odr?ali u svakoj od zemalja projektnih partnera, odr?ani su i transnacionalni forumi: jedan u Austriji, te jedan u Španjolskoj.

Razmjena znanja, iskustva i primjera dobre prakse, organizirala se je i putem web stranice projekta, E-foruma te putem newslettera. Po završetku projekta, temeljem uzajamnog u?enja, izra?en je vodi? koji je na pomo? tvrtkama te institucijama.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站