Ja?anje transnacionalne suradnje izme?u predstavnika zaposlenih i poslodavaca

Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 03. 10. 2016.

Ciljevi projekta:

Glavni cilj projekta bio je ja?anje transnacionalne suradnje izme?u predstavnika zaposlenih i poslodavaca u pogledu informiranja, savjetovanja i uklju?ivanja zaposlenih u poduze?ima u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji.

Cilj projekta bilo je promicanje znanja o EU i nacionalnim regulativama kako bi se pove?ala uklju?enost zaposlenika u poslovanje i upravljanje operativnim praksama u poduze?ima, odnosno informiranje radnika kroz koje mjere mogu vršiti utjecaj na odluke koje se poduzimaju unutar tvrtke.

Aktivnosti projekta:

  1. Razvijanje alata za promociju primjene europskih i nacionalnih zakona o uklju?enosti zaposlenih u proces donošenja odluka u poduze?ima;
  2. Poticanje razvoja kompetencija predstavnika zaposlenih u smislu aktivnog i efikasnog pristupa u procesu informiranja, savjetovanja i sudjelovanja prilikom donošenja odluka u poduze?ima;
  3. Podizanje razine svijesti kod poslodavaca i menad?enta poduze?a o zna?aju uklju?ivanja zaposlenih u proces donošenja odluka, kao i promocija pozitivnih efekata uklju?ivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u poduze?ima;
  4. Poticanje i promoviranje razmjene informacija i primjera dobre prakse u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za uspostavljanje mehanizama i tijela za informiranje i savjetovanje o uklju?ivanju zaposlenih u procese donošenja odluka u poduze?ima zasnovanim na nacionalnom zakonodavstvu zemalja partnera projekta, kao i EU zakonodavstvu.

?K Krapinabila je partner na projektu DEMINE (Developing Employee Involvement In Enterprises) – Pove?anje uklju?enosti zaposlenika u poslovanje u poduze?ima, koji je sufinanciran od strane EU iz programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS.

Nositelj projekta je Zaklada Prizma iz Slovenije, dok su uz ?K Krapina ostali projektni partneri bili Štajerska gospodarska komora iz Slovenije, Savez samostalnih sindikata Slovenije – Podru?na slu?ba Podravje te Savez samostalnih sindikata Pan?evo iz Srbije. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 151.723,17€, dok su sredstva za HGK iznosila 24.276,99€. Projektne aktivnosti zapo?ele su u listopadu 2014. godine, a završile u studenom 2015. godine.

U sklopu projekta u svakoj od zemalja partnera odr?ani su nacionalni forumi, a slijedom projektnih aktivnosti ?upanijska komora Krapina organizirala je i me?unarodni forum koji se 16. lipnja 2015. godine odr?ao u Vije?nici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Jedan od glavnih rezultata ?itavog projekta je izdavanje priru?nika o uklju?enosti zaposlenika, a s ciljem promicanja europskih i nacionalnih zakona na podru?ju uklju?ivanja zaposlenika u procese donošenja odluka u tvrtkama.

Ciljane grupe Projekta:

Ciljna grupa projekta su svi relevantni predstavnici tr?išta rada (kao što su predstavnici zaposlenih, poslodavaca) kao i drugi predstavnici ekonomija zemalja partnera projekta. Projekt je direktno namijenjen donosiocima odluka, kao što su kreatori razli?itih politika i razli?ite organizacije koje djeluju na tr?ištu rada, a koje kreiraju i/ili implementiraju mjere i/ili programe za unapre?enje uklju?ivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u poduze?ima. Indirektno, projekt je uklju?io i druge stru?njake, kao i širu javnost koja je zainteresirana za inovativne modele i pristupe u podru?ju uklju?ivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u poduze?ima.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站