Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 09. 12. 2016.

Projektni tim HGK ?upanijske komore Krapina osmislio je multimedijski projekt koji slu?i za promociju poduzetništva Krapinsko-zagorske ?upanije. Multimedijalni video CD promovira gospodarstvo ove ?upanije kreativnim, inovativnim, suvremenim tehnologijama i sadr?ajima. Rije? je o naprednoj multimediji izra?enoj na više medijskih platformi (VIDEO CD,USB, WEB, PAMETNI MOBILNI URE?AJI) baziranoj na interaktivnoj karti Krapinsko-zagorske ?upanije gdje korisnik pretra?uje osnovne podatke o poduzetniku putem djelatnosti, naziva ili koriste?i se interaktivnom kartom gradova i op?ina. Za prezentaciju je odabrano 100 najzna?ajnijih tvrtki prema njihovim ukupnim prihodima, broju zaposlenih, djelatnosti, tradiciji te teritorijalnoj zastupljenosti.

Op?i cilj projekta je na više razli?itih medijskih platformi omugu?iti pristup izra?enom finalu koji je istovremeno povezan sa internetom te mu omogu?uje dodatne informacije putem internet stranica. Slu?i za poboljšanje poslovnog okru?enja Krapinsko-zagorske ?upanije te afirmaciji nedovoljno prepoznatih gospodarskih potencijala i poduzetnika  na doma?im i stranim tr?ištima. Ovaj multimedijski projekt omogu?uje pregled 50 promotivnih video clipova tvrtki, telopa 50 ostalih tvrtki sa njihovim osnovnim informacijama, osnove informacije o Krapinsko-zagorskoj ?upaniji te podr?ava korištenje QR coda.

Pošto je Krapinsko-zagorska ?upanija izvozno orjentirana ?upanija daljnja promocija poduzetnika u inozemstvu od nepobitne je va?nosti. Mnogi zagorski poduzetnici sudjeluju na razli?itim inozemnim sajmovima, poslovnim susretima u inozemstvu te im je putem ove multimedije omogu?eno da svojim parterima kao i potencijalnim kupcima na brz i inovativan na?in predstave poslovanje svoje tvrtke.

Ovaj pilot projekt ima inovativan aspekt u promociji gospodarstva jedne regije od kojega svi dionici koji su usko vezani uz poduzetništvo ove ?upanije imaju koristi jer je dostupan svima i mo?e slu?iti kao predlo?ak i ostalim regijama kako u zemlji tako i inozemstvu da primjene sli?an pristup. Ovo je pristup putem kojega se puno br?e dolazi do bitnih podatka u skladu sa suvremenim tehnologijama.

Idejni projekt predstavljen je i Krapinsko-zagorskoj ?upaniji koja je prepoznala njegov zna?aj te ga i financijski podr?ala. Predsjednik HGK Luka Burilovi? ?estitao je Krapinsko-zagorskoj ?upaniji i ?upanijskoj komori Krapina na promotivnom multimedijski CD-u „100 najzna?ajnijih gospodarskih subjekata Krapinsko-zagorske ?upanije“, koji je predstavljen 4. lipnja u Vije?nici HGK radi upoznavanja predstavnika veleposlanstava u RH, ministarstava i medija s gospodarskim potencijalima Krapinsko-zagorske ?upanije, njenim poduzetnicima, pozitivnim iskustvima investitora i ja?anja internacionalizacije poslovanja putem kreativnih, inovativnih i suvremenih tehnologija i sadr?aja.

Multimedijalni video se mo?e vidjeti na linku : http://arhiva.www.taikochao.com/zagorje/.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站