Vrijeme odr?avanja: 24.02.2020.

Objavljeno: 11. 02. 2020. , A?urirano: 14. 02. 2020.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Dr?avnim hidrometeorološkim zavodom organizira radionicu za poljoprivrednike o uslugama DHMZ-a koja ?e se odr?ati u ponedjeljak, 24. velja?e, u 10 sati, u hotelu Merlot u Opuzenu, na adresi Podgradina 179/1.

Na radionici ?e biti rije?i o tome kako vremenski ekstremi i klimatske promjene utje?u na poljoprivredu i po?are te kako se nositi s njima. Isto tako biti ?e predstavljeni proizvodi i usluge koje je DHMZ razvio za potrebe gospodarstva, nakon ?ega ?e slijediti diskusija tijekom koje ?e gospodarstvenici biti pozvani iskazati svoje iskustvo u korištenju navedenih usluga te potrebe za meteorološkim i hidrološkim uslugama. 

Cilj radionice je unaprijediti suradnju gospodarstva i DHMZ-a na razvoju usluga koje DHMZ nudi, a koje gospodarstvo mo?e koristiti kao alat za poboljšanje rezultata poslovanja. 

Zainteresirani se mogu prijaviti prijavnicom u nastavku, najkasnije do 20. velja?e

Dodatne informacije mo?ete dobiti u ?K Dubrovnik od Nikoline ?ovi? (na e-adresu: hgkdu@www.taikochao.com ili na telefon: 020 312 090). 

Program

Vrijeme Aktivnost
10:00 - 10:05 Pozdravni govor i uvodne napomene
10:05 - 10:25 Kako vremenski ekstremi utje?u na poljoprivredu i po?are? – Višnjica Vu?eti? (DHMZ)
10:25 - 10:45 Klimatske promjene u 21. stolje?u: rastu?i pritisci na poljoprivredu – Goran Gašparac (DHMZ)
10:45 - 11:05 Prognoze i upozorenja DHMZ-a za potrebe poljoprivrede – Ivana ?avlina Tomaševi? (DHMZ)
11:05 - 12:30 Okrugli stol – rasprava. Moderator: Kornelija Špoler ?ani? (DHMZ)
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站