Projekt promocije deficitarnih strukovnih zanimanja u Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji

Prepoznavši potrebe svojih ?lanica HGK – ?upanijska komora Koprivnica pokrenula je projekt promocije strukovnih deficitarnih zanimanja Što ?u biti kad odrastem. Visok udio nezaposlenosti mladih, nesrazmjer izme?u ponude i potra?nje na tr?ištu rada, nedostatak kadrova sa strukovnim zanimanjima te poteško?e poslodavaca u pronala?enju novih zaposlenika, klju?ni su problemi zbog kojih se pokre?e ovaj projekt. U sklopu projekta, tijekom svibnja i lipnja ove godine, provodit ?e se promotivna medijska kampanja, a odr?avat ?e se i prezentacije za u?enike završnih razreda osnovnih škola i njihove roditelje, s ciljem popularizacije deficitarnih strukovnih zanimanja i poticanja u?enika na upis u ta zanimanja.

Cilj projekta

Projektom se ?eli pridonijeti smanjenju jaza izme?u ponude i potra?nje na tr?ištu rada te smanjenju udjela nezaposlenih mladih ljudi. Cilj je da se mladi ljudi obrazuju za lakše zapošljavanje, a ne za burzu rada.

HGK - ?upanijska komora Koprivnica provodit ?e projekt u suradnji s tvrtkama Radnik d. d. i Rasco d. o. o., Koprivni?ko-kri?eva?kom ?upanijom, HZZ-om - Podru?nim uredom Kri?evci i HOK-om - Obrtni?kom komorom Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije.

Provedba projekta

 • 25. svibnja 2017. - U OŠ Ljudevita Modeca Kri?evci promovirana strukovna zanimanja

LJMkrizevci-web.jpg

Izvor: ?K Koprivnica

 • 24. svibnja 2017. - U OŠ Profesor Bla? Ma?er u Novigradu Podravskom promovirana strukovna zanimanja

 Novigrad- web.JPG

Izvor. ?K Koprivnica

 • 24. svibnja 2017. - U OŠ Ivan Lackovi? Croata promovirana strukovna zanimanja

Kalinovac-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 23. svibnja 2017. - U OŠ Sveti Petar Orehovec promovirani zidari, tesari...

Petar Orehovec-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 23. svibnja 2017. - U OŠ Gornja Rijeka promovirana deficitarna strukovna zanimanja

Gornja Rijeka-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 22. svibnja 2017. - U OŠ Kalnik promovirani zidari, tesari...

 Kalnik-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 22. svibnja 2017. - U OŠ Gola promovirana deficitarna strukovna zanimanja

Gola-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 18. svibnja 2017. - U?enicima i roditeljima u OŠ ?elekovec predstavljena deficitarna strukovna zanimanja

djelekovec-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 18. svibnja 2017. - Deficitarna strukovna zanimanja predstavljena u OŠ Legrad

legrad-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 17. svibnja 2017. - Deficitarna strukovna zanimanja promovirana u OŠ Koprivni?ki Bregi

KC Bregi - za web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 16. svibnja 2017. - U OŠ Vladimir Nazor Kri?evci odr?ana prezentacija deficitarnih strukovnih zanimanja

VNKZ-za web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 16. svibnja 2017. - U?enicima i roditeljima u OŠ Andriije Palmovi?a Rasinja prezentirana deficitarna strukovna zanimanja u Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji

Rasinja-za web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 15. svibnja 2017. - U?enicima i roditeljima u Osnovnoj školi "Grigor Vitez" Sveti Ivan ?abno predstavljena deficitarna zanimanja u Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji

SvIvanzabno-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 11. svibnja 2017. - Prezentacija deficitarnih strukovnih zanimanja u OŠ Virje

Virje-web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 11. svibnja 2017. - Prezentacija deficitarnih strukovnih zanimanja u OŠ Kloštar Podravski

Klostar- web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 11. svibnja 2017. - Prezentacija deficitarnih strukovnih zanimanja u Osnovnoj školi Ferdinandovec

Ferdinandovac- web.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 10. svibnja 2017. - U?enicima Osnovne škole Molve prezentirana deficitarna strukovna zanimanja

Molve.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 10. svibnja 2017. - U?enicima Osnovne škole ?ur?evac prezentirana deficitarna strukovna zanimanja

?ur?evac.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 9. svibnja 2017. - U?enicima Osnovne škole Drnje prezentirana deficitarna strukovna zanimanja

Drnje-WEB.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

 • 8. svibnja 2017. - U?enicima Osnovne škole Sokolovac prezentirana deficitarna strukovna zanimanja

os sokolovac 22.jpg

Izvor: ?K Koprivnica

 

 • 3. svibnja 2017. - Konferencija za novinare projekta Što ?u biti kad odrastem?

WEB konferencija 03052017.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

U ?K Koprivnica odr?ana je konferencija za novinare povodom predstavljanja projekta promocije deficitarnih strukovnih zanimanja "Što ?u biti kad odrastem?. Projekt su predstavili voditeljica projekta viša stru?na suradnica Renata Lohajner, ?upan Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije Darko Koren, ravnatelj Obrtni?ke škole Koprivnica Ratko Ljubi? i predsjednik ?K Koprivnica Mirko Habijanec.

Više sa konferencije za medije projekta mo?ete vidjeti ovdje...

9. velja?e 2017. - Predstavljanje projekta Što ?u biti kad odrastem u zgradi Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije

WEB Sastanak Promocija strukovnih zanimanja u KKZ 09022017.JPG

Izvor: ?K Koprivnica

U velikoj dvorani Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije odr?an je radni sastanak s ravnateljima svih osnovnih i srednjih strukovnih škola na podru?ju Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije, kada je prisutnima predstavljen ovaj projekt.

Više sa predstavljanja projekta mo?ete vidjeti ovdje...

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站