Potaknuti aktualnim problemom nedostatka stru?ne radne snage i sve ve?ih potreba poslodavaca, Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija, HGK – ?K Koprivnica i Obrtni?ka komora Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije u suradnji s gradovima ?ur?evcom, Koprivnicom i Kri?evcima pokrenuli su projekt promocije strukovnih zanimanja, posebice onih koja su deficitarna na podru?ju ?upanije.

Promocijom strukovnih zanimanja ?elimo potaknuti u?enike završnih razreda osnovnih škola u Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji na upis strukovnih zanimanja. Provedbom medijske kampanje, organizacijom otvorenih vrata obrtni?kih škola, pokretanjem web-portala projekta na www.psz-kckzz.hr sa svim potrebnim informacijama o upisu u strukovne škole i organizaciji savjetovanja za roditelje i u?enike u svim osnovnim školama u ?upaniji cilj nam je pru?iti informaciju roditeljima i u?enicima koja su to zanimanja, koje su potrebe poslodavaca, gdje obavljati stru?nu praksu, koje su mogu?nosti budu?eg razvoja u smislu rada kod poslodavca ili pokretanja vlastitog obrta/tvrtke.

Cilj nam je rušiti predrasude da su strukovna zanimanja manje vrijedna te poticati svijest da je biti majstor jednako vrijedno i društveno prihvatljivo kao i neko drugo srednjoškolsko ili gimnazijsko obrazovanje.

Nadamo se kako ?e ovaj projekt promocije strukovnih zanimanja biti uspješan te kako ?emo u kona?nici pomo?i djeci pri odabiru zanimanja s kojima ?e se po završetku svog obrazovanja lakše zaposliti u Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站