Vrijeme odr?avanja: 13.02.2020.

Objavljeno: 07. 02. 2020. , A?urirano: 07. 02. 2020.

Podru?na jedinica Koprivnica Ministarstva hrvatskih branitelja, Podru?ni ured Kri?evci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ?K Koprivnica organiziraju predstavljanje mjera iz Programa stru?nog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i ?lanova njihove obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, koje ?e se odr?ati u ?etvrtak, 13. velja?e, u 11 sati u ?K Koprivnica, na adresi Frankopanska 3.

Predstavnici Ministarstva predstavit ?e Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja i Javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje koji su objavljeni na mre?nim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja. Nakon predstavljanja javnih poziva bit ?e odr?ana radionica za potencijalne prijavitelje.

Dolazak na predstavljanju natje?aja mo?ete prijaviti prijavnicom u nastavku, zaklju?no do 12. velja?e.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站