Projekt Partnerstvo za sve 2 odobren je za financiranje u okviru poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je PORA – Razvojna agencija Podravine i prigorja, a partneri su HGK – ?upanijska komora Koprivnica, Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podru?ni ured Kri?evci, HOK – Obrtni?ka komora Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije i Enter Koprivnica.

Trajanje projekta je 30 mjeseci, od 14. svibnja 2018. do 13. studenoga 2020. godine.

Ukupna je vrijednost projekta 1.999.427,02 kn.

EU je sufinancirala 99,08 posto projekta.

Op?i je cilj projekta pridonijeti zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih, ?ena i mladih do 29 godina na tr?ištu rada Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije provedbom inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

Specifi?ni je cilj projekta osigurati u?inkovitu provedbu va?e?e Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije i odr?ivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije.

Projektne aktivnosti: osnivanje i provedba aktivnosti Kluba za zapošljavanje, osposobljavanje nezaposlenih na radnom mjestu za potrebe poslodavca – mentorstvo, organizacija i provedba radionice PCM – Upravljanje projektnim ciklusom za nezaposlene, provedba 3 grupe edukacija o samozapošljavanju za nezaposlene, promociji ?enskog poduzetništva, organizaciji i provedbi boot campa za nezaposlene, dodjela 13 potpora male vrijednosti za samozapošljavanje, revidiranje postoje?e Strategije razvoja ljudskih potencijala, posjet Irskoj radi upoznavanja s primjerima dobre prakse rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, organizacija radionica za zaposlenike institucija ?lanova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije i okruglog stola s drugim tehni?kim tajništvima, a?uriranje i proširenje ?lanstva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije, ulaganje u zgradu PORE – Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije – osiguravanje pristupa za osobe s invaliditetom i zamjena poda u dvorani.

lenta i logotip.JPG

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站