Klub poslovnih ?ena Alfa osnovan je pod okriljem ?K Koprivnica s ciljem unapre?enja poslovanja poduzetnica kroz poticanje me?usobne suradnje, organiziranje seminara, radionica i prezentacija, pru?anja pomo?i u rješavanju teku?ih problema te lakšem ostvarivanju zajedni?kih interesa ?ena poduzetnica.

?lanice Kluba poslovnih ?ena Alfa ?ele svojim iskustvima i savjetima poboljšati polo?aj i rad poslovnih ?ena, poticati izgradnju infrastrukture, pravnih okvira, poslovne etike i  kulture poslovanja te time pridonijeti razvoju ?enskog poduzetništva.

Predsjednica
Sanja Pernjak, Papirus

Potpredsjednica
Sonja Duši? Poljak, odvjetnica

Tajnica
Ana Ma?er, viši stru?ni referent, HGK ?K Koprivnica

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站