Obilje?avanje Tjedna cijelo?ivotnog u?enja
?K Koprivnica, 03. listopada 2019.

Klub poslovnih ?ena Alfa je u suradnji sa ?K Koprivnica obilje?io Tjedan cijelo?ivotnog u?enja. Robertina Zdjelar odr?ala je predavanje na temu Va?nost digitalnih vještina i cjelo?ivotno obrazovanje u doba digitalne transformacije, a Ksenija Krušelj je predstavila ?ensku stru?nu školu iz Koprivnice. Tomislav Terstenjak je predstavio Udrugu Šegrtsko srce.

Mini konferencija za ?ensko poduzetništvo, predavanje Davora Bilmana Skener osobnosti
?K Koprivnica, 19. rujna 2019.

Klub poslovnih ?ena Alfa je u suradnji sa ?K Koprivnica bio doma?in mini konferencije za ?ensko poduzetništvo u sklopu koje je Davor Bilman odr?ao predavanje Skener osobnosti. Konferencija je odr?ana u sklopu projekta Partnerstvo za sve 2. Kako je bilo na konferenciji mo?ete vidjeti ovdje.

Radni sastanak Kluba poslovnih ?ena Alfa
?K Koprivnica, 05. rujna 2019.

Na radnom sastanku ?lanice Kluba iznijele su svoje prijedloge te su dogovorene aktivnosti Kluba do kraja godine i detalji oko organizacije nadolaze?e  mini konferencije za ?ensko poduzetništvo.

Konferencija Izazovi ?enskog poduzetništva
?K Koprivnica, 16. svibnja 2019.

Klub poslovnih ?ena Alfa je u suradnji sa ?K Koprivnica bio doma?in konferencije ?etvrtu godinu zaredom posve?ene ?enskom poduzetništvu. Konferencija je odr?ana u sklopu projekta Partnerstvo za sve 2. Kako je bilo na konferenciji mo?ete vidjeti ovdje.

Radni sastanak Kluba Alfa
?K Korpivnica, 12. o?ujka 2019.

Klub Alfa ?e u suradnji sa ?K Koprivnica i ove godine biti uklju?en u organizaciju konferencije o ?enskom poduzetništvu koja ?e se odr?ati sredinom svibnja.

Na radnom sastanku ?lanice Kluba su iznijele svoje prijedloge te su dogovoreni daljnji koraci oko organizacije najzna?ajnijeg doga?aja kojim se promi?e ?ensko poduzetništvo u Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji.

9. Skupština Kluba Alfa
Suna?ano selo Jagnjedovec, 13. prosinca 2018.

Na godišnjoj Skupštini Kluba Alfa donešeni su Izvještaj o radu Kluba za 2018. i Plan rada Kluba za 2019. Sonja Duši? Poljak izabrana je u Upravni odbor Kluba.

Sastanak Kluba Alfa povodom 12. tjedna cjelo?ivotnog u?enja
?K Koprivnica, 11. listopada 2018.

Priop?enje sa sastanka mo?te vidjeti ovdje.

Konferencija "?ensko - muški svijet u zanimanjima"
?K Koprivnica, 17. svibnja 2018.

Klub poslovnih ?ena Alfa je u suradnji sa ?K Koprivnica bio doma?in konferencije tre?u godinu zaredom posve?ene ?enskom poduzetništvu. Kako je bilo na konferenciji mo?ete vidjeti ovdje.

Skupština Kluba poslovnih ?ena Alfa
?K Koprivnica, 09. o?ujka 2018.

Na sastanku su predstavljene nove ?lanice koje su se pridru?ile Klubu. Skupština Kluba je jednoglasno usvojila promjene Statuta te potvrdila Sanju Pernjak za predsjednicu Kluba. Dalje se raspravljalo o aktivnostima Kluba koje slijede u narednom razdoblju, a najzna?ajnija od njih je organizacija konferencije za ?ene poduzetnice koja ?e se, sada ve? tre?u godinu za redom odr?ati 17. svibnja u prostoru HGK ?upanijske komore Koprivnica.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站