Aktivnosti i usluge za poduzetnike


Zastupanje interesa gospodarstva  
Kroz djelovanje Gospodarskog vije?a i strukovnih grupa, Kluba poslovnih ?ena ALFA zastupamo i štitimo interese ?upanijskih gospodarstvenika.  ?lanstvom naših djelatnika u radnim tijelima i odborima utje?emo na poticanje razvoja gospodarstva Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije.

Promocija gospodarstva
Za ?lanice organiziramo posjete gospodarskih delegacija, poslovne susrete, povezujemo poduzetnike, organiziramo predstavljanje poduzetnika na gospodarskim manifestacijama, sajmovima, promoviramo naše gospodarstvo i tvrtke u zemlji i inozemstvu.

Usluge na podru?ju unapre?enja rada i poslovanja tvrtki
Redovno organiziramo edukacije, seminare, radionice, okrugle stolove te razna stru?na doga?anja o aktualnoj gospodarskoj problematici kako bismo pravodobno informirali ?lanice.

Poslovno savjetovanje poduzetnika
Pru?amo  stru?nu pomo? i konzultacije vezano uz  pokretanje gospodarske aktivnosti, financiranje poduzetni?kih projekata, dobivanje bespovratnih potpora i poticaja, poreze, primjenu zakona, odredbi i normi u poslovanju, pitanja EU, itd.

Informacijski servisi
Raspola?emo i vodimo baze podataka o tvrtkama kako na ?upanijskom tako i nacionalnom  nivou.

Makroekonomske analize
Pratimo stanje u gospodarstvu Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije te izra?ujemo analize makroekonomskih pokazatelja na zahtjev zainteresiranih korisnika (poduzetnika, institucija, jls-a).

Javne ovlasti
?K Koprivnica vrši ovjere dokumenata, izdaje dozvole za prijevoz, vodi o?evidnik nekretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, izdaje ata-karnete, uskla?uje autobusne linije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站