Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 13. 07. 2016.

Virtualni muzej karlova?ke industrije (VMKI) izdanak je Gradskog muzeja Karlovac, muzejske ustanove osnovane 1904. godine. VMKI je osnovan 2014. godine kako bi u virtualnoj sferi prevladao fizi?ka ograni?enja u prikupljanju i prezentaciji artefakata te dokumentiranju proizvodnih procesa i prostora, kao i u pozicioniranju ?itavih spomeni?kih kompleksa u društveno-povijesni kontekst te na kulturno-turisti?ku kartu. U središtu pa?nje su karlova?ki proizvodi i sredstva za proizvodnju koja su bila u karlova?koj uporabi. Veze nastale s drugim gradovima i sredinama, nastale kroz poslovne odnose, nadopunjuju pojam karlova?ke provenijencije.

Hrvatska gospodarska komora - ?upanijska komora Karlovac jedan je od inicijatora osnivanja Virtualnog muzeja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站