Strukovna skupina obiteljskog turizma Karlova?ke ?upanije osnovana je 24. srpnja 2015. godine kao dio Sekcije Zajednice obiteljskog turizma za regiju Lika – Karlovac.

Prioritetne zada?e Strukovne skupine su organizacija stru?nih seminara i radionica, zajedni?kih sastanaka s predstavnicima drugih strukovnih udru?enja – hotelijerima, kampovima, ugostiteljima, turisti?kim agencijama, trgovcima, poljoprivrednim proizvo?a?ima i ostalima, s ciljem bolje suradnje na obostranu korist te bolje promid?be obiteljskog smještaja.

Strukovna skupina obiteljskog turizma

Eva Magovac, predsjednica

mob. 0995756271

magovac.eva@gmail.com

?upanijska komora Karlovac

Valentina Se?en, tajnica Strukovne skupine

Kralja Tomislava 19 b, Karlovac

tel: 047 612111; e-mail:vsecen@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站