Vrijeme odr?avanja: 05.02.2020.

Objavljeno: 27. 01. 2020. , A?urirano: 27. 01. 2020.

Seminar o sastavljanju financijskih izvještaja za 2019. godinu za obveznike primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odr?at ?e se u srijedu, 5. velja?e u 9:30 u ?upanijskoj komori Karlovac, na adresi Ul. kralja Tomislava 19 b.

Aktualne teme koje ?e se tako?er obraditi na seminaru su sastavljanje prijave poreza na dobit za 2019. godinu, prijava poreza na dohodak i poseban postupak utvr?ivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019. te aktualnosti u sustavu pla?a i socijalnog osiguranja u 2020. godini.

Na kraju ?e predava?i Marija Zuber i Domagoj Bakran, savjetnici i urednici u ?asopisu Ra?unovodstvo i financije, odgovarati na konkretna pitanja sudionika te im pomo?i u rješavanju problematike iz svakodnevne prakse.

Naknada za sudjelovanje za prvog sudionika iznosi 350,00 kuna, a svakog sljede?eg iz iste tvrtke 250,00 kuna.

Više o seminaru koji organiziraju Udruga ra?unovo?a i financijskih djelatnika Karlovac i ?K Karlovac mo?e se doznati iz poziva u prate?im dokumentima.

Prijaviti se mo?ete prijavnicom u nastavku, a rok prijave je utorak, 4. velja?e, do 16 sati.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站