Objavljeno: 09. 02. 2018. , A?urirano: 09. 03. 2018.

Sajam projeKAta u Gradu susreta – PROJEKTIKA zamišljen je kao dvodnevna manifestacija koja izlo?bom i raznim oblicima stru?nih predavanja afirmira projektni pristup u rješavanju razvojnih izazova.

Organizatori Sajma projekata su ?upanijska komora Karlovac, Karlova?ka ?upanija, Grad Karlovac i Razvojna agencija Karlova?ke ?upanije.

Odr?an je prvi put 1. i 2. o?ujka ove godine u Gradskom kazalištu Zorin dom gdje se javnosti predstavilo više od 50 izlaga?a na oko 300 m² izlo?benog prostora, a me?u njima su, uz izlaga?e iz Karlova?ke ?upanije, i izlaga?i iz susjednih ?upanija te gosti iz Novog mesta i Biha?a sa svojim projektima. Uz izlo?bu projekata na sajmu su odr?ane edukacije, radionice, okrugli stolovi i poslovni susreti u prostorijama HGK – ?upanijske komore Karlovac.

Sajam kao mjesto susreta u?ivo stvara posebno ozra?je za razmjenu ideja i inicijativa, za sklapanje partnerstava, prezentaciju vlastitih projekata i uklju?ivanje u zanimljive projekte drugih. ?elja je organizatora da ovaj Sajam ostane mjesto interakcije i bude sna?an zamašnjak budu?e intenzivne projektne aktivnosti u Karlova?koj ?upaniji.

Prezentacije odr?ane tijekom prvog dana Sajma projeKAta u Gradu susreta

 

Prezentacije odr?ane tijekom drugog dana Sajma projeKAta u Gradu susreta

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站