Inkubator za poduzetnike po?etnike u ?K Karlovac

Objavljeno: 04. 10. 2016. , A?urirano: 29. 05. 2019.

 

Hrvatska gospodarska komora aktivno provodi nacionalnu Strategiju razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

U skladu s tim, ?upanijska komora Karlovac pokre?e poduzetni?ki inkubator za poduzetnike po?etnike kao doprinos razvoju poduzetništva i pove?anju konkurentnosti.

Korisnici Razvojnog centra mogu biti poduzetnici koji ?ele razvijati na znanju utemeljeno poduze?e u prikladnim uvjetima i okru?enju koje im daje podršku u administrativnom, infrastrukturnom i savjetodavnom obliku, poduzetnici koji imaju udio u tvrtki i sjedište na podru?ju Karlova?ke ?upanije te koji nemaju dugovanja.

Prednost kod odabira korisnika bit ?e da razvijaju novi proizvod ili uslugu temeljenu na  inovativnosti, inovatori koji svoj istra?iva?ki rad ?ele registrirati i razvijati te pozitivna ocjena poduzetni?ke ideje, poslovnog plana i procjena odr?ivosti od strane Povjerenstva ?upanijske komore Karlovac.

Odabrani poduzetnici po?etnici Razvojnog centra dobit ?e na korištenje opremljene uredske prostore u ?K Karlovac, veli?ine od 12 do 23 ?etvorna metra pod povoljnim uvjetima na tri godine, dok su prvu godinu oslobo?eni pla?anja najma.

 

Javni poziv za ulazak u Razvojni centar karlovac za poduzetnike - po?etnike (u prate?im dokumentima)

Zahtjev za ulazak u Razvojni centar Karlovac za poduzetnike - po?etnike

Obrazac - Poslovni plan

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站