Objavljeno: 23. 01. 2020. , A?urirano: 24. 01. 2020.

Mre?na stranica www.cjelozivotno.pokreni-se.eu daje pregled svih raspolo?ivih programa edukacije za odrasle u Karlova?koj ?upaniji. Na tom webu svatko zainteresiran – poduzetnik ili pojedinac mo?e brzo i lako do?i do informacije o ponu?enim obrazovnim programima, u kojim obrazovnim ustanovama te o ponudi bespovratnih poticaja za te programe. Portal sadr?i i mogu?nost postavljanja upita za programe koji nisu u ponudi, a zanimaju potencijalne korisnike.

Portal je izra?en u sklopu projekta P.s. – pokreni se! kojemu je partner HGK – ?upanijska komora Karlovac.

 

Snip web stranice PS.PNG
Izvor: cjelozivotno.pokreni-se.eu.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站