USTROJSTVO STRUKOVNE GRUPE:

Predsejdnik

?eljko Mileti?,
Hotel „Lapad“ d.o.o., Lapadska obala 37, 20000 Dubrovnik
020/455- 561 ;091/455-3565; e-mail: zeljko.miletic@hotel-lapad.hr

 Zamjenik

Nikola Bogoje,
LH hotel  „Kompas“ d.d. Ulica kardinala Stepinca 21, 20000 Dubrovnik
020/299-000; nikola.bogoje@alh.hr

 

ZADACI:

  • upoznavanje ?lanica sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose te utje?u na podru?je njihove registrirane djelatnosti,
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatra?i stav Udru?enja hotelijera Hrvatske gospodarske komore,
  • suradnja s podru?nim ministarstvima, te drugim dr?avnim tijelima u cilju rješavanja problema ?lanica Strukovne grupe te promicanja njihovih interesa,
  • prikupljanje i prezentacija podataka o mogu?nosti financiranja projekata iz podru?ja djelatnosti kojima se bave ?lanice Strukovne grupe,
  • organiziranje tematskih seminara, skupova i predavanja vezano uz djelatosti koje obavljaju ?lanice Strukovne grupe,
  • me?usobna razmjena informacija, izme?u ?lanica Strukovne grupe, koje mogu utjecati na pronala?enje te uskla?ivanje njihovih zajedni?kih interesa te na poboljšanje njihove me?usobne suradnje.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站