Predsjednik

Miroslav Škoda 

Atrium d.o.o., Vukovarska 36, Dubrovnik

tel:020/357170; e-mail: atrium@du.t-com.hr

 

Zamjenica

Jelena Radelj Bokarica,

Ars studio d.o.o. Gorica Sv. vlaha 24, Dubrovnik

tel 091/5459403 e-mail:jelena.radelj@gmail.com

 

ZADACI:

  • upoznavanje ?lanica sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose te utje?u na podru?je njihove registrirane djelatnosti,
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatra?i stav Udru?enja arhitekata Hrvatske gospodarske komore,
  • suradnja s podru?nim ministarstvima, te drugim dr?avnim tijelima u cilju rješavanja problema ?lanica Strukovne grupe te promicanja njihovih interesa,
  • prikupljanje i prezentacija podataka o mogu?nosti financiranja projekata iz podru?ja djelatnosti kojima se bave ?lanice Strukovne grupe,
  • organiziranje tematskih seminara, skupova i predavanja vezano uz djelatosti koje obavljaju ?lanice Strukovne grupe,
  • me?usobna razmjena informacija, izme?u ?lanica Strukovne grupe, koje mogu utjecati na pronala?enje te uskla?ivanje njihovih zajedni?kih interesa te na poboljšanje njihove me?usobne suradnje.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站