Vrijeme odr?avanja: 19.03.2020. - 22.03.2020.

Ovogodišnji 17. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva odr?ava se od 19. do 22. o?ujka u hotelu Tirena – Babin kuk u Dubrovniku.

U prate?im dokumentima mo?ete prona?i pozivno pismo. Svi zainteresirani izlaga?i mogu popuniti online prijavu u nastavku. Iznos sufinanciranja izlaga?a bit ?e poznat nakon što se prikupe i obrade prijave zainteresiranih tvrtki.

Rok prijave je 10. velja?e.

Za sve dodatne informacije mo?ete se obratiti u ?K Dubrovnik Nikolini ?ovi? na broj telefona 020/312 090 ili na e-mail ncovic@www.taikochao.com.

Sajam organizira Dubrovnik Sun d.o.o., uz suorganizaciju ?K Dubrovnik i potporu Dubrova?ko–neretvanske ?upanije, Grada Dubrovnika, Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA, Obrtni?ke komore Dubrova?ko-neretvanske ?upanije i Regionalne razvojne agencije DUNEA d.o.o.

Opširnije o sajmu mo?ete pro?itati OVDJE.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站